MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Online aplikace

Online sledování údajů o vzduchotechnice v objektu GIST, Hradec Králové

Online aplikaci najdete zde

Podrobnosti o VZT a MaR v budově GIST najdete zde

Novostavba provozní budovy společnosti GIST je postavena v těžišti komerční lokality ALDIS v Hradci Králové. Pětipatrový, moderně řešený objekt arch. Prokopa a arch. Janíčka je určen jako sídlo firmy GIST s.r.o. V prvním a druhém podlaží majitel počítá s komerčními pronájmy – v přízemí tu je prodejna automobilů a kontaktní místo cestovní agentury, v druhém nadzemním podlaží je restaurace s bowlingem.

Z hlediska měření a regulace techniky zařízení budov TZB jsou v objektu přítomny snad téměř všechny profese, se kterými má regulace co kdy do činění. Vytápění objektu je teplovodní s předávací stanicí horká voda-teplá voda, stejně tak je vodní i chlazení jednotlivých místností. Příprava TUV je řešena jako kombinovaná, přímotopná s částečnou akumulací. Vzduchotechnická zařízení jsou jak pouze čerstvovzdušná, tak i směšovací, respektive pouze teplovodní a teplovodní s vodním chladičem. Z požárního zabezpečení objektu se zde jedná o patrová požární tlačítka, požární vzduchotechnické klapky a snímače kouře v nasávaném čerstvém vzduchu. Podrobnější popis technologie TZB naleznete pod tímto odkazem ZDE

Jako řídící systém měření a regulace byl navržen a dodán distribuovaný systém řízení MIDAM Control System od firmy MIKROKLIMA.

Monitoring a řízení technologie provádí dvě průmyslová PC MIDAM iPC umístěná v rozváděčích. Regulační SCADA platforma Control Web 2000 firmy Moravské přístroje zajišťuje sledování jednotlivých hodnot a stavů a provádí automatické řízení a ovládání dle zadaného algoritmu běží pod operačním systémem Microsoft Windows CE, určeného právě pro takovéto případy. Jedno je vyhrazeno pro předávací stanici, kde realizuje řízení přípravy topné vody pro vytápění, chladné vody pro chlazení, teplé vody pro TUV a havarijní zabezpečení předávací stanice a druhé je určeno pro řízení deseti vzduchotechnických zařízení.

Ke každému počítači jsou komunikační linkou RS485 připojeny distribuované moduly vstupů a výstupů. Jsou použity tyto moduly:
  • MIDAM 010 … komunikační převodník RS232 – 422/485
  • MIDAM 200 … modul čtyř reléových výstupů
  • MIDAM 401 … modul osmi digitálních vstupů
  • MIDAM multi I/O … univerzální vstupně-výstupní modul
Pro supervizi majitele je řídící systém doplněn o možnost dohledu jakýmkoli osobním počítačem připojitelným na Internet, neboť vizualizace tohoto systému je implementována na http server majitele. Takže pak pouhým zadání adresy www.gist.cz/klima se kdokoli může seznámit s aktuálním stavem celého regulačního systému administrativní budovy společnosti GIST s.r.o. v Hradci Králové.

Poslední aktualizace: 22.08.2003 19:23:25


(c) Mikroklima s.r.o. 2018