MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Podrobnosti technologie, budova GIST, Hradec Králové

Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a přípravu TUV je horká voda dodávaná Elektrárnou Opatovice. Regulaci topné vody mezi primárem a sekundárem zprostředkovává kompaktní předávací stanice CETECOM firmy Cetetherm umístěné v samostatné technologické místnosti v 1. NP. Výstupem z této kompaktní předávací stanice je předregulovaná topná voda napojená na rozdělovač topné vody a topná voda pro TUV, která proudí buď přímo do vnitřního řádu (k vodovodním bateriím) nebo nabíjí malý akumulační zásobník.

Z rozdělovače topné vody jsou napojeny čtyři ekvitermně řízené otopné okruhy, každý vybavený vlastním směšovacím uzlem a dvě neregulované větvě přo přívod topné vody k vzduchotechnickým jednotkám a k podokenním jednotkám fan-coil.

Vlastní vytápění jednotlivých místností objektu zajišťují jednak teplovodní podlahové konvektory firmy OPL řízenými vlastními mechanickými regulátory firmy Honeywell anebo vytápění zajišťují jednotky fan-coil firmy DAIKIN v podokenním nebo podstropním provedení. Tyto jsou řízeny dle vnitřní teploty vzduchu elektronickými ovládači RDF firmy SIEMENS umístěnými zpravidla na protější stěně vedle vstupních dveří.

Fan-coilové jednotky jsou v provedení nejčastěji čtyřtrubkovém, v některých případech stačilo instalovat jednotku dvoutrubkovou, pouze pro chlazení prostoru. Jednotky sestávají z tříotáčkového ventilátoru a jednoho nebo dvou tepelných výměníků s vlastními třícestnými regulačními ventily ovládanými maličkými servopohony.

Chlazení

Zdrojem chladu pro chlazení vybraných prostor budovy GIST jsou čtyři kondenzační jednotky firmy DAIKIN instalované na střeše a napojené na předávací stanici chladu, která se nachází společně s předávací stanicí tepla v té samé místnosti. Výstupem z předávací stanice chladu je chladná voda o teplotě 6 ÷ 8 °C. Při nevyužití veškeré tepelné kapacity chladné vody je tato jímána ve čtyřech vzájemně propojených zásobních nádobách, ze kterých si předávací stanice odebírá potřebné množství předchlazené vody.

Větrání

Dvě vzduchotechnická zařízení zajišťují přívod čerstvého vzduchu do vstupního foyer a do restaurace v 2. NP. Další jednotky dopravují čerstvý vzduch ke kancelářím jednotlivých podlaží.

Sestavná vzduchotechnická jednotka ATplus firmy GEA-LVZ pro vstupní halu sestává ze směšovací komory, z filtru nasávaného vzduchu, z teplovodního ohřívače regulujícímu svůj tepelný výkon směšovacím uzlem s třícestným směšovacím ventilem, z vodního chladiče vzduchu s rozdělovacím regulačním uzlem a dvouotáčkového radiálního ventilátoru.

Větrání restaurace zprostředkovává vzduchotechnická jednotka ATpicco téže firmy.Poslední aktualizace: 22.08.2003 19:23:42


(c) Mikroklima s.r.o. 2018