MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Klimatizace typu VRV

VRV (Variable Refrigerant Volume = systém s proměnným průtokem chladiva) se skládá z jedné venkovní a až 32 vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky podle potřeby chladí nebo topí*), venkovní jednotka slouží jako zdroj chladu nebo tepla. Pro rozvod tepla a chladu slouží potrubní síť měděného izolovaného chladivového potrubí. Venkovní jednotka i vnitřní jednotky jsou samostatně připojeny na elektrickou energii. Vzájemnou komunikaci mezi jednotkami zajišťuje jediný propojovací kabel v jednoduchém zapojení "super wiring".

Ve vnitřních jednotkách vzniká v režimu chlazení vodní kondenzát, který se odvádí kondenzátním potrubím do kanalizace. V režimu topení(*) vzniká kondenzát ve venkovní jednotce; vnější kondenzátní potrubí se chrání proti případnému zámrazu (např. topným kabelem).

Pro dosažení maximálního komfortu a jednoduchosti ovládání jsou vnitřní jednotky doplněny ovladačem. IR-bezdrátový ovladač nebo různé typy kabelem propojených ovladačů umožňují nastavení požadované teploty v místnosti, směru a rychlosti proudění vzduchu, jednotlivých režimů a časových programů. Systém je možno doplnit centrálním ovládáním, vizualizačním panelem nebo řídícím počítačem. Vše je připraveno na propojení se systémem řízení budovy (BMS).

*)...pouze v provedení "tepelné čerpadlo"

Poslední aktualizace: 17.05.2005 11:33:18(c) Mikroklima s.r.o. 2018