MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Revize úniku regulovaných látek

Dle nařízení (ES) č.842/2006 „o některých fluorovaných skleníkových plynech“ a zákona 86/2002 Sb. „o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů“ ve znění pozdějších předpisů je provozovatel chladících a klimatizačních zařízení obsahujících nejméně 3kg regulované látky („chladivo“, „F-plyny“) mj. povinen zajistit pravidelnou kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky. Těsnost aplikace obsahující nejméně 3kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců. Těsnost aplikace obsahující nejméně 30kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za šest měsíců. Těsnost aplikace obsahující nejméně 300kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za tři měsíce. V případě úniku se kontrola těsnosti provede do 1 jednoho měsíce po opravě netěsnosti, aby byla zajištěna účinnost opravy.

O každém takovémto zařízení je provozovatel povinen vést a uchovávat „Evidenční knihu zařízení“, kde budou evidovány údaje o provedených kontrolách, množství odsátého nebo doplněného chladiva, informace o závadách a únicích, jejich příčinách, opravách a další související informace.

Celá problematika je celkem obsáhlá a je tvořena mnoha nařízeními Komise Evropského parlamentu a dalšími zákonnými úpravami ČR. Naše firma a pracovníci mají certifikáty vydané ministerstvem životního prostředí a na základě těchto pověření zajišťujeme provozovatelům výše uvedených zařízení komplexní služby v zajištění těchto povinností v souladu s platnými právními předpisy.

Ve spojení s pravidelnými údržbami vzduchotechnických a klimatizačních zařízení získává zákazník (provozovatel) i finančně optimální kombinaci služeb, které jsou základem pro dlouhodobý bezproblémový provoz těchto zařízení.

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás na tel. 495 500 970 nebo e-mailem info@mikroklima.cz

Odkazy

informace pro provozovatele
informace pro technický personál
nařízení ES 842/2006
zákon 86/2002 Sb. ve znění platném k 25.11.2009

Poslední aktualizace: 25.11.2009 17:30:41


(c) Mikroklima s.r.o. 2018