MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Mzdy vývojových pracovníků jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU v rámci programu APLIKACE v rámci projektu VÝVOJ MYOSTIMULÁTORU K PROTOTYPU DYNAMOMETRU URČENÉMU K OBJEKTIVNÍMU MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004663

Jedná se o projekt realizovaný ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Cílem projektu je vývoj plně funkčního a ověřeného prototypu přístroje na měření svalové síly, který bude připraven k výrobě. Projekt je realizován v době od ledna 2017 do září 2019.

Nákup dlouhodobého majetku je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci programu INOVACE v rámci projektu INOVACE VE SPOLEČNOSTI MIKROKLIMA S.R.O. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001288

Cílem projektu je uvést do výroby nové výrobky, které byly vyvinuté ve společnosti MIKROKLIMA s.r.o. v letech 2014 – 2015. Druhým hlavním cílem projektu je zavedení automatizované výroby pomocí softwareových a hardwareových nástrojů. Projekt je realizován v době od září 2015 do června 2018.(c) Mikroklima s.r.o. 2018