Mzdy vývojových pracovníků jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU v rámci programu APLIKACE v rámci projektu VÝVOJ MYOSTIMULÁTORU K PROTOTYPU DYNAMOMETRU URČENÉMU K OBJEKTIVNÍMU MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004663

Jedná se o projekt realizovaný ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Cílem projektu je vývoj plně funkčního a ověřeného prototypu přístroje na měření svalové síly, který bude připraven k výrobě. Projekt je realizován v době od ledna 2017 do září 2019.

Nákup dlouhodobého majetku je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci programu INOVACE v rámci projektu INOVACE VE SPOLEČNOSTI MIKROKLIMA S.R.O. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001288 Cílem projektu je uvést do výroby nové výrobky, které byly vyvinuté ve společnosti MIKROKLIMA s.r.o. v letech 2014 – 2015. Druhým hlavním cílem projektu je zavedení automatizované výroby pomocí softwareových a hardwareových nástrojů. Projekt je realizován v době od září 2015 do června 2018.

Hledáte stůl do dílny?
Klikněte sem www.arodem.cz

MIKROKLIMA s. r. o. 2020