Naše společnost si klade za cíl především spokojenost našich zákazníků. Hlavním předpokladem je kvalita námi odváděné práce a jakost dodávaných dílů.

Proto jsme se rozhodli zavést a aplikovat dokumentovaný systém řízení jakosti.

Od roku 2004 je v naší společnosti zaveden fungující systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.


URL: http://mikroklima.cz/iso.php
(c) Mikroklima s.r.o. 2018