Příručka jakosti popisuje systém řízení jakosti ve firmě. Jako hlavní dokument systému řízení jakosti je určena pro základní orientaci zaměstnanců firmy, pro potřeby auditů a pro prezentaci systému řízení jakosti zákazníkům.

Příručka jakosti je závazná pro všechny zaměstnance firmy a vztahuje se na oblasti uvedené v bodě 4.1.

Členění příručky odpovídá struktuře normy ČSN EN ISO 9001:2001 (dále jen norma), která je modelem pro systém řízení jakosti ve firmě.

Celou příručku jakosti ve formátu PDF si můžete přečíst zde.
URL: http://mikroklima.cz/iso_pj.php
(c) Mikroklima s.r.o. 2018