MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Výpočet potřebného chladícího výkonu klimatizace

Zadejte požadované údaje o místnosti, kterou chcete chladit

1. Okna a venkovní dveře, vystavené slunečnímu svitu:
Faktor žaluzií
bez vnitřní vnější
Jižní   m2   230  110  60    = Wattů
Jihozápadní   m2   370  150  85    = Wattů
Jihovýchodní   m2   230  110  50    = Wattů
Severní   m2     = Wattů
Severozápadní   m2   350  140  110    = Wattů
Severovýchodní   m2   170  70  60    = Wattů
Západní   m2   490  210  130    = Wattů
Východní   m2   260  130  80    = Wattů

2. Pouze stěna s největším tepelným ziskem. (viz bod 1)
Lehké konstrukce
(dřevo, sádrokartón atd.)
  m2   x   45   = Wattů
Těžké konstrukce
(beton, tvárnice, cihla atd.)
  m2   x   30   = Wattů

3. Všechny vnitřní a venkovní stěny místnosti nezahrnuté do bodu 2
m2   x   20   = Wattů

4. Strop resp. střecha
Strop pod neklimatizovaným prostorem   m2   x   7   = Wattů
Strop pod střechou   m2   x   35   = Wattů
Strop s 5-ti cm silnou tep. izolací   m2   x   23   = Wattů
Neizolovaná plocha střechy   m2   x   60   = Wattů
Střecha s 5 cm silnou izolací   m2   x   25   = Wattů

5. Podlaha nad neklimatizovaným prostorem
m2   x   20   Wattů

6. Osoby v prostoru
osob   x   80   Wattů

7. Celkový tepelný výkon (příkon) elektrických spotřebičů a osvětlení
počítače, monitory, osvětlení atd.,
u bytů neuvažovat
Wattů   x   1   Wattů

8. Otvory do neklimatizovaných prostorů, které nejsou při chlazení uzavřeny
např. otevřené dveře do dalšího pokoje
m2   x   290   Wattů

9. Celkový doporučený chladící výkon klimatizace
Wattů

Výpočet byl převzat ze stránek http://poradenstvi.pre.cz


(c) Mikroklima s.r.o. 2018