Revize úniku chladiv

Zkontrolujeme úniky

Provádíme zákonné revize úniku chladiv, včetně vedení evidenční knihy chladiv.

Provozovatel je povinen zajistit pravidelnou kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky. Těsnost aplikace obsahující nejméně ekvivalent 5,0t CO2, podléhá pravidelné revizi 1x/12 měsíců, resp. 1x/24 měsíců při instalované detekci úniku chladiva. Těsnost aplikace obsahující nejméně 30kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za šest měsíců. Těsnost aplikace obsahující nejméně 300kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za tři měsíce. V případě úniku se kontrola těsnosti provede do 1 jednoho měsíce po opravě netěsnosti, aby byla zajištěna účinnost opravy.

Revizi zařízení s F-plyny musí provádět osoby minimálně s kvalifikací definovanou zákonem č. 73/2012 Sb.

O každém takovémto zařízení je provozovatel povinen vést a uchovávat „Evidenční knihu zařízení“, kde budou evidovány údaje o provedených kontrolách, množství odsátého nebo doplněného chladiva, informace o závadách a únicích, jejich příčinách, opravách a další související informace.Celá problematika je celkem obsáhlá a je tvořena mnoha nařízeními Komise Evropského parlamentu a dalšími zákonnými úpravami ČR. Naše firma a pracovníci mají certifikáty vydané ministerstvem životního prostředí a na základě těchto pověření zajišťujeme provozovatelům výše uvedených zařízení komplexní služby v zajištění těchto povinností v souladu s platnými právními předpisy.Ve spojení s pravidelnými údržbami vzduchotechnických a klimatizačních zařízení získává zákazník (provozovatel) i finančně optimální kombinaci služeb, které jsou základem pro dlouhodobý bezproblémový provoz těchto zařízení.

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás na tel. 495 500 970 nebo e-mailem info@mikroklima.cz

Hledáte stůl do dílny?
Klikněte sem www.arodem.cz

MIKROKLIMA s. r. o. 2024